Online Users:
40
Giờ máy chủ:
 
Thời gian của bạn:
 
Quên mật khẩu

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin máy chủ

Phiên bảnSeason 6.16
Kinh nghiệm500x
Kinh nghiệm Master250x
Drop50%
Tổng tài khoản991
Tổng nhân vật1,693
Tổng Guilds21
Online Users40

Castle Siege

Castle Owner
Teste

Guild Master
Stage
Castle Preparation

Castle Siege Battle
17 hours 45 minutes

Castle Information

Top Level+

Nhân VậtClassLevel
TeMgDuel Master1,000
CandyLord Emperor1,000
FrozenHigh Elf1,000
DkDADBlade Master1,000
DarkLordLord Emperor1,000