Online Users:
30
Giờ máy chủ:
 
Thời gian của bạn:
 
Xếp hạng hàng đầu
CountryClassNhân VậtLevelLocation
1Duel MasteremMG1,000Elbeland
2Blade MasterRongSaMac1,000Arena
3Grand MasterMurad1,000Lorencia
4Duel MasterOverNight1,000Lorencia
5Blade MasterDKBuff1,000Kanturu 2
6High ElfEmyeu1,000Kanturu 2
7Fist MasterTiAmo1,000Kanturu 2
8Fist MasterRFNoop1,000Devias
9Fist MasterHoangTu1,000Lorencia
10Grand MasterMissGames1,000Lorencia
11Fist MasterPHUBEO1,000Kanturu 2
12Blade MasterNganYeu1,000Lorencia
13Dimension MasterKenJiii1,000Elbeland
14Lord EmperorTUONG1,000Aida
15Dimension MasterPrincess1,000Kanturu 2
16Grand MasterBinhAn1,000Elbeland
17Blade MasterHungDz1,000Lorencia
18Fist MasterSett1,000Arena
19Grand MasterTapChoiTho1,000Lorencia
20High ElfGaiMienTay1,000Lorencia
21Grand Masterchuem1,000Arena
22Blade MasterDwPro1,000Lorencia
23Fist Masterkhuyenhy1,000Devias
24Grand MasterDarkRaven1,000Kanturu 2
25Lord EmperorDarkin1,000Devil Square
26Fist MasterMasterRF1,000Kanturu 2
27Fist Masterbongbanh1,000Kanturu 2
28Fist MasterLuffy1,000Lorencia
29Grand MasterPhuThuy1,000Arena
30Fist MasterDTuanRF1,000Arena
31Grand MasterHiepBeoMu1,000Raklion Boss
32Dimension MasterElise1,000Arena
33Lord EmperorZLanhChuaZ1,000Lorencia
34High ElfDaiK1,000Arena
35High ElfAnnie1,000Devil Square
36Grand MasterEzreal1,000Devil Square
37Fist Masterdaohoaiu1,000Kanturu 2
38Lord EmperorThanh01,000Lorencia
39Blade MasterDarkKnight1,000Kanturu 2
40Grand MasterDragonlll1,000Arena
41Grand MasterJustNMP1,000Lorencia
42Grand MasterNVPhan1,000Arena
43Blade MasterMinhMUTV1,000Arena
44Blade MasterSieuChuoii1,000Lorencia
45Fist Master500k1,000Kanturu 2
46Blade MasterDKNoopp1,000Dungeon
47Grand MasterHIVS1,000Lorencia
48Fist MasterPkclear1,000Arena
49Lord EmperorMaDaiCa11,000Lorencia
50High Elfpkcleraa1,000Lorencia