Online Users:
39
Giờ máy chủ:
 
Thời gian của bạn:
 
Xếp hạng hàng đầu
CountryClassNhân VậtLevelLocation
1Duel MasterTeMg1,000Lorencia
2Dimension Mastersumt11,000Lorencia
3Lord EmperorDLt21,000LostTower
4High ElfF-No11,000Kanturu 2
5Blade MasterBigBaBolVN1,000Lorencia
6Dimension MasterCSGTVN1,000Kanturu 2
7Grand MasterJacky1,000Kanturu 2
8Grand MasterHM351,000Arena
9Grand MasterCon-Bang1,000Tarkan
10Lord EmperorBac_ChuaTe1,000LostTower
11Lord EmperorOneTime1,000Arena
12High ElfELDDD1,000Lorencia
13Blade MasterÔng-Trùm1,000Arena
14Duel MasterMrBim1,000Arena
15High ElfVuaMèo1,000Arena
16Grand Masterdwt11,000Lorencia
17Dimension MasterHoaLong1,000Arena
18Fist MasterHABECO1,000Lorencia
19Blade MasterVerratti1,000Kanturu 2
20Lord EmperorEmEfXjnh1,000Lorencia
21Blade Masterdkt11,000Lorencia
22High ElfFrozen1,000Arena
23Dimension Master_Cr7__M10_1,000Kanturu 2
24Lord EmperorOkamoto1,000Kanturu 2
25Blade MasterMiLo_DK1,000Kanturu 2
26Grand Masterthangpk1,000Kanturu 2
27Fist MasterRFno11,000Elbeland
28Fist Masterbuffrf1,000Lorencia
29Lord EmperorTuanmtl1,000Kanturu 2
30Grand MasterThunder1,000Lorencia
31High ElfGaRungElf1,000Lorencia
32Lord EmperorCHuaTeNo11,000Kanturu 2
33Grand MasterMã-Siêu1,000Lorencia
34Duel MasterRe-DieuAnh1,000Arena
35Lord EmperorASDS1,000Arena
36Grand MasterTiaChop1,000Lorencia
37Blade MasterDkCoi1,000LostTower
38Blade MasterGodOfWar1,000Lorencia
39High ElfElfProMAx1,000Lorencia
40Fist MasterRFt11,000Devias
41Grand MasterCSGT1,000Arena
42Grand MasterFizzHunter1,000Lorencia
43Grand Masterdwt21,000LostTower
44Fist MasterVictoryMe1,000Lorencia
45Lord EmperorDLtt11,000Lorencia
46Fist MasterDaoTac0781,000Lorencia
47Dimension MasterNo1PhieuDu1,000Devias
48Dimension Mastersumlala1,000Lorencia
49Grand MasterHoangGiaTK1,000Lorencia
50Dimension MasterHoang1,000Arena